top of page

Oboji jedinstvenu kasicu! Tvoj će tiranosaur čuvati tvoj novac i tvoje najveće želje!

Kasica želja za bojanje

Šifra proizvoda: 15405
  • Kasica želja koju odmah možete bojati
  • 7 akrilnih boja
  • Lak
  • 2 kista
  • 23 akrilno drago kamenje
  • Mala gel-olovka
  • Mala bilježnica
  • Uputstva za boje
bottom of page